Teknologiledelse: Teknologiledelse| SEMO

Teknologiledelse: Teknologiledelse| SEMO Milepæl: opprettholde 2,0 kumulativ GPA - poolsuppliers

Førsteårsår    

Høstsemester (13 timer)     

 • UI100 (1)
 • EN100 (3)
 • MA116 (3)
 • Program Valgfag 1 (3)
 • Program Valgfag 2 (3)

Vårsemesteret (15 timer)     

 • IM300 (3)
 • IM301 (3)
 • MA117 (3)
 • MN170 (3)
 • Generell utdanning (3)

Milepæl: opprettholde 2,0 kumulativ GPA

Andre år    

Høstsemester (15–17 timer)  

 •  
 • MA139 eller MA140 (3-5) 
 • PH120/020 (3) 
 • Program Valgfag 3 (3)
 • Program Valgfag 4 (3)
 • Generell utdanning (3)

Vårsemesteret (17 timer)    

 • CH181 eller PH120 (5) 
 • SW207 (3)
 • Program Valgfag 5 (3)
 • Program Valgfag 6 (3)
 • Generell utdanning (3)

Milepæl: opprettholde 2,0 kumulativ GPA

Juniorår    

Høstsemester (15 timer)    

 • IM311 (3)
 • IM419 (3)
 • Program Valgfag 7 (3)
 • Program Valgfag 8 (3)
 • Generell utdanning (3)

Vårsemesteret (15 timer)     

 • IM506 (3)
 • MN220 (3)
 • UI410 (3)
 • Program Valgfag 9 (3)
 • Generell utdanning (3)

Milepæl: opprettholde 2,0 kumulativ GPA

Seniorår    

Høstsemester (15 timer)     

 • Program Valgfag 10 (3)
 • Program Valgfag 11 (3)
 • Program Valgfag 12 (3)
 • Generell utdanning (3)
 • Generell utdanning (3)

Vårsemesteret (15 timer)  

 • Program Valgfag 13 (3)
 • Program Valgfag 14 (3)
 • Program Valgfag 15 (3)
 • Program Valgfag 16 (3)
 • Generell utdanning (3)

*MERK: Tekniske valgfag er de med
prefiks for CM, EG, EP, ET, EV, FM, GM, IM, MN, TG eller TN og eventuelle unntak godkjent av
avdelingen. Kurs innen Technology Management Core KAN IKKE
telle mot disse valgfagene. Ikke mer enn 24 timer er tillatt i ett
område. Det er viktig å møte en rådgiver for å sikre at forutsetningene er oppfylt
for planlagte kurs på høyere nivå.

See also  SHOULDERUP TECHNOLOGY ACQUISITION CORP. RAPPORT DE GESTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES RÉSULTATS D'EXPLOITATION (formulaire 10-K) | MarketScreener